Είστε εδώ

Socrates

Socrates Credit School

Τάξεις 9 - 12

4-ώρες την εβδομάδα. Πρόγραμμα ΕΚΤ

Σάββατο: 9:00 π.μ - 1:00 μ.μ
Έναρξη: 24 Σεπτεμβρίου 2016
ημερολόγιο και σχολικό ημερολόγιο

Παρασκευή: 3:55 μ.μ - 7:55 μ.μ
Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2016
ημερολόγιο

Συνδρομή: $100

Τάξεις 10, 11, 12: $620/μαθητής

Τάξη 9: $450/μαθητής

16 Phin Avenue (Donlands & Danforth)