Είστε εδώ

Frontistirio

Φροντιστήριο 

Τρίτη και Τετάρτη (90 λεπτά/ημέρα)

Ώρες: μεταξύ 4:30 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2016
ημερολόγιο και σχολικό ημερολόγιο

Συνδρομή: $100

1ο, 2ο και 3ο παιδί:
    $420/μαθητής ($400 πρίν από 30 Σεπτεμβρίου 2016)
4ο παιδί:
    δωρεάν

30 Thorncliffe Park Dr. (Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο)