Είστε εδώ

Curriculum Description

Περιγραφή Προγραμμάτων

Νέο Σύγχρονο Αναλυτικό Πρόγραμμα: "ΠΑΙΔΕΙΑ"
 

Η Ελληνική Κοινότητα πρωτοπορεί στο χώρο της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στο Εξωτερικό. Στην προσπάθεια μας να αναβαθμίσουμε τα προγράμματα μας, αλλά και για να αναδείξουμε την αξία του Ελληνικού Σχολείου στο οποίο πρέπει να φοιτούν όλα τα ελληνόπουλα της παροικίας μας, σας παρουσιάζουμε από τη φετινή σχολική χρονιά το πρώτο μέρος του μοναδικού στον κόσμο αναλυτικού προγράμματος το οποίο στην τελική του μορφή θα καλύπτει όλες τις τάξεις από το νηπιαγωγείο έως και την Γ’ Λυκείου. Το Σεπτέμβρη του 2014 θα είναι έτοιμο το αναλυτικό πρόγραμμα για τις τάξεις της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νήπια έως ΣΤ’ Δημοτικού). Το εγχείρημα αυτό όμως δεν θα περιοριστεί αποκλειστικά στη συγγραφή νέου αναλυτικού προγράμματος. Επιπρόσθετα, θα γραφτούν νέα σχολικά εγχειρίδια για τους μαθητές όλων των τάξεων, αλλά και οι αντίστοιχοι αναλυτικοί οδηγοί για τους εκπαιδευτικούς. Η προσπάθεια ανανέωσης και αναβάθμισης των ελληνορθόδοξων προγραμμάτων μας θα ολοκληρωθεί έως τον Σεπτέμβρη του 2018. Μέχρι να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα «Παιδεία», τα σχολεία μας θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας. Κατά το σχολικό έτος 2014- 2015, εκτός από το αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, θα χρησιμοποιηθούν για πρώτη φορά στην πιλοτική τους μορφή τα σχολικά εγχειρίδια της Α’, Γ’ και Ε’ τάξης του Δημοτικού, αλλά και οι αντίστοιχοι οδηγοί για τον εκπαιδευτικό. Σας προσκαλούμε όλους να αγκαλιάσετε και να στηρίξετε την σπουδαία αυτή προσπάθεια αναβάθμισης της ελληνόγλωσσης παιδείας στην πόλη μας.

Το νέο αναλυτικό πρόγραμμα «Παιδεία» που αποσκοπεί στην καλλιέργεια της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού στα σχολεία μας, είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο και βασίζεται σε στοιχεία των παρακάτω Θεωρητικών Πλαισίων και Προγραμμάτων Σπουδών:

1. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες που καθορίζει τα επίπεδα γλωσσομάθειας από Α1 έως Γ2 ανάλογα με το επίπεδο γνώσης της γλώσσας, ικανότητας χειρισμού της και επικοινωνίας με αυτή.
2. Το αναλυτικό πρόγραμμα της Ελλάδας για την εκμάθηση της Ελληνικής ως μητρική.
3. Τις τελευταίες σύγχρονες Παιδαγωγικές Θεωρίες για την εκμάθηση γλωσσών (μητρικής, δεύτερης ή ξένης)
4. Το αναλυτικό πρόγραμμα του Οντάριο για το μάθημα της γλώσσας.
5. Το Θεωρητικό Πλαίσιο και τα Προγράμματα Σπουδών του Πανεπιστημίου Κρήτης
6. Τα πορίσματα της μελέτης του Συμβουλίου των Υπουργών Παιδείας του Καναδά πάνω στην εκπαιδευτική αξία του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες και κατά πόσο αυτό το Πλαίσιο Αναφοράς έχει θέσει στην Καναδική Εκπαιδευτική Πραγματικότητα.

Στο Αναλυτικό Πρόγραμμα κάθε τάξης-επιπέδου λαμβάνονται επίσης υπόψη:

α) οι βασικές αρχές για τη διδασκαλία δεύτερης/ξένης γλώσσας και οι σύγχρονες επικοινωνιακές παιδαγωγικές θεωρίες και μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγησης,
β) η σύνδεση της αγγλικής με την ελληνική γλώσσα, κυρίως μέσα από την πληθώρα λέξεων-εκφράσεων ελληνικής προέλευσης που ήδη γνωρίζουν οι μαθητές από το πρωινό τους σχολείο,
γ) η ηλικία και το στάδιο γνωστικής, συναισθηματικής και ψυχολογικής ανάπτυξης των μαθητών,
δ) το φυσικό, πολυπολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον του Καναδά και της ελληνικής παροικίας στην οποία συμμετέχουν οι μαθητές,
ε) οι νέες τεχνολογίες και οι δυνατότητες εκπαιδευτικής και παιδαγωγικής αξιοποίησης ηλεκτρονικών πηγών και εργαλείων του διαδικτύου,
στ) το φυσικό, πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον της σύγχρονης Ελλάδας,
η) ο χρόνος που έχουν οι μαθητές στη διάθεσή τους για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, σε συνδυασμό με άλλες σχολικές και εξωσχολικές τους δραστηριότητες. Οι μαθητές των σχολείων μας επιδιώκεται να συμμετέχουν στις εξετάσεις της Ελληνομάθειας, με σκοπό την αξιολόγηση της συστηματικής εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και της απόκτησης διεθνώς αναγνωρισμένου πιστοποιητικού.

Σε όλα τα τμήματα της Ελληνικής Κοινότητας από το νηπιαγωγείο μέχρι την Β’ Γυμνασίου οι μαθητές εκτός από το γλωσσικό μάθημα, διδάσκονται παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια, λαογραφία, θρησκευτικά, στοιχεία ιστορίας, μυθολογίας, γεωγραφίας και καλές τέχνες.