Είστε εδώ

Odysseas Elytis

Οδυσσέας Ελύτης

Νηπιαγωγείο - 8ή τάξη

9-ώρες την εβδομάδα

Σάββατο 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Έναρξη: 23 Σεπτεμβρίου 2017
ημερολόγιο και σχολικό ημερολόγιο

Συνδρομή: $100

1ο, 2ο και 3ο παιδί: $550/μαθητής ($520 πρiν από 8 Οκτωβρίου 2017)
4ο παιδί: Δωρεάν

95 Pachino blvd Scarborough

Curriculum Description

NEW MODERN GREEK LANGUAGE PROGRAM

GREEKPAIDEIA

 

In an effort to reform Greek Language and Heritage Programs, the Greek Community of Toronto leads the way by collaborating with the University of Western Macedonia, in order to develop a Modern Greek Language Curriculum that is tailored to meet the needs and interests of students who learn Greek as a second/foreign language. It is our true conviction that all students of Greek Heritage should attend Greek Language and Heritage Programs, and for this reason we are introducing GreekPaideia. GreekPaideia is a complete education program that integrates the teaching of language and culture in a proficiency-based model, and it aims to meet the learning needs of students whose first language is not Greek. The syllabus for each grade level will contain 30 units that will address the learning needs of students who study Greek, from kindergarten to the end of secondary education (6-18 years old). This syllabus will be an invaluable tool for all organizations which aspire to support Greek Language and Heritage studies. Although, it will be designed to meet the needs of schools with an intensive Greek language program (i.e., Aristotelis), GreekPaideia can easily be adopted by less comprehensive programs, due to its structure, clarity, and the classification of learning objectives according to educational value. In September of 2014 our teachers will begin to implement the curriculum for the elementary grades (K-6). To guarantee the success of this program, we have not limited “Paideia” to the sole development of a curriculum document... In addition to this, we will be developing student books and the respective teachers’ guides for the elementary and the secondary grades. The estimated date of completion of GreekPaideia is September of 2018. Until this date, our schools will continue to implement Greek Language programs that are recognized by the Greek Ministry of Education. In the school year of 2015-2016, our teachers will be able to utilize the curriculum for the elementary grades (K-6), the student books for grades 1 to 6, and the teachers’ guides for the aforementioned grades. We invite you to embrace and support this important undertaking to reform and upgrade Greek Language Education.

------