Είστε εδώ

Platonas

Πλάτωνας

Νηπιαγωγείο - 8ή τάξη

3-ώρες την εβδομάδα. Πρόγραμμα ΕΚΤ

Τρίτη 4:30 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

Έναρξη: 27 Σεπτεμβρίου 2016
ημερολόγιο και σχολικό ημερολόγιο

Συνδρομή: $100

1ο, 2ο και 3ο παιδί:
    $420/μαθητής ($400 πρίν από 30 Σεπτεμβρίου 2016)
4ο+ παιδί:
    δωρεάν

30 Thorncliffe Park Dr. (Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο)