Είστε εδώ

e-Learning

Ηλεκτρονική Μάθηση 

Όλοι οι μαθητές των σχολείων και προγραμμάτων της ΕΚΤ έχουν πρόσβαση στο πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης που ξεκίνησε σε πιλοτική φάση τη σχολική χρονιά 2011-12.

Τα σχολεία της ΕΚΤ συμμετέχουν στο δίκτυο ηλεκτρονικής μάθησης που ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2012, με τη συμμετοχή σχολείων και τμημάτων ελληνικής γλώσσας από όλον τον κόσμο. Το φιλόδοξο αυτό πρόγραμμα επιδοτείται από το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας και την Ευρωπαϊκή Ένωση ονομάζεται «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στη Διασπορά» και εκπονείται από το ΕΔΙΑΜΜΕ του Πανεπιστημίου Κρήτης. Στόχος του προγράμματος είναι να αναπτυχθεί σε ψηφιακή μορφή πάνω σε μια διαδραστική ηλεκτρονική πλατφόρμα, όλο το διδακτικό υλικό που προσφέρεται για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά.

Η πλατφόρμα αυτή θα χρησιμοποιηθεί από μαθητές και δασκάλους τόσο στη τάξη όσο και για εξ αποστάσεως διδασκαλία γλώσσας, πολιτισμού και ιστορίας. Παράλληλα μέσω του προγράμματος αυτού γίνονται συνεργασίες μεταξύ σχολείων, εκπαιδευτικών και αδελφοποιήσεις τάξεων, συγκροτώντας κοινότητες μάθησης. Έτσι, τα σχολεία της ΕΚΤ θα επικοινωνούν με άλλα ομογενειακά κέντρα στον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Ευρώπη, την Αυστραλία, κλπ.