Είστε εδώ

Aristotelis Recognized School

Αριστοτέλης

Νηπιαγωγείο - 8ή τάξη

9-ώρες την εβδομάδα

Δευτέρα - Τετάρτη - Παρασκευή 4:30 μ.μ. - 7:30 μ.μ.

Έναρξη: 26 Σεπτεμβρίου 2016
ημερολόγιο και σχολικό ημερολόγιο

Συνδρομή: $100

1ο, 2ο και 3ο παιδί:
    $640/μαθητής ($610 πρίν από 30 Σεπτεμβρίου 2016)
4ο παιδί:
    δωρεάν

30 Thorncliffe Park Dr. (Πολυμενάκειο Πολιτιστικό Κέντρο)