Είστε εδώ

Aristotelis at G.S. Henry

Αριστοτέλης Credit School Νεοελληνικής Γλώσσας

Τάξεις 9 - 12

4-ώρες την εβδομάδα. Πρόγραμμα ΕΚΤ

Σάββατο: 9:00 π.μ - 1:00 μ.μ
Έναρξη: 23 Σεπτεμβρίου 2017

Παρασκευή: 3:45 μ.μ - 7:45 μ.μ
Έναρξη: 22 Σεπτεμβρίου 2017

Συνδρομή: $100

Τάξεις 10, 11, 12: $650/μαθητής

Τάξη 9: $450/μαθητής

200 Graydon Hall Dr.