Είστε εδώ

Proodos at Panagia

Πρόοδος / Παναγία

Νηπιαγωγείο - 8ή τάξη

5-ώρες την εβδομάδα

Σάββατο 9:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.

Έναρξη: 24 Σεπτεμβρίου 2016
ημερολόγιο και σχολικό ημερολόγιο

Συνδρομή: $100

1ο, 2ο και 3ο παιδί:
    $520/μαθητής ($495 πρίν από 30 Σεπτεμβρίου 2016)
4ο παιδί:
    δωρεάν

136 Sorauren Ave. (Δυτικά)